உதவி தேவை?எங்களை தொடர்பு கொள்ள
 போம்

Android Things சிறப்பு தயாரிப்புகள்

200-00250-00
200-00250-00 ANDROID THINGS STARTER KIT I.MX
மேலும் அறிக

About Android Things

Android Things

Android Things - Android Things lets you build professional, mass-market products on a trusted platform, without previous knowledge of embedded system design. It reduces the large, upfront development costs and the risks inherent in getting your idea off the ground. When you're ready to ship large quantities of devices, your costs also scale linearly and ongoing engineering and testing costs are minimized with Google-provided updates.

பிரபலமான தயாரிப்புகள்